KAPSAMINDA DÜZENLENEN
ÖZEL FATURALARIN
E-FATURA OLMA
ZORUNLULUĞ
Yürürlükte bulunan tebliğler Özel Faturaların e-Fatura olması
zorunluluğunu getirmemektedir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin BAVUL TİCARETİ işlemlerine
ait faturalar 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmesi
zorunluluğu öngörülmektedir.