Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan
mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam
tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam
tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.”
numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak
Başkanlıkça sunulan 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalinden düzenlenmesi
zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif
vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, e-Arşiv Faturalarını
düzenleyebilmektedirler.
Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte Başkanlığımızca sunulan elektronik hizmetlerde
kullanılan interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlığımız Bilgi Güvenliği
Politikaları gereği belli periyodlarda şifre yenileme işlemine tabi tutulmaktadır.
5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifre
ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına
ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yapıp “e-Devlet ile Kayıt Ol” alanında yer alan bilgileri
doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.