Vergi Usul Kanununun 397 seri nolu Genel Tebliği 05.03.2010 tarihinde yayınlanmış olup, ilgi tebliğ ile e-fatura uygulaması hakkında açıklamalar yapılmış, daha sonraki tarihlerde yayınlanan genel tebliğler ile e-fatura kapsamında uygulamanın nasıl yapılacağı, hangi mükelleflerin hangi tarihten itibaren e-fatura kapsamına alınacağı, e-defter kapsamına hangi mükelleflerin girdiği ve hangi tarihten itibaren e-defter kapsamında oldukları, uygulamaların usul ve esasları hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Günümüze baktığımızda artık e-fatura ve e-defter uygulaması başarı ile uygulanmakta ve mükelleflerce e-fatura ve e-defter uygulaması benimsenmiş görünmektedir.

e-fatura ile mükellefler mal satışlarında müşterilerine faturalarını elektronik ortamda çok hızlı bir şekilde iletebilmektedirler. e-faturaya geçmeden önce kullanılan normal faturaların postada kaybolması, geç gelmesi, yanlış adrese gitmesi ve uzun süre sonra ilgili firmaya ulaşması gibi sorunlar da ortadan kalkmış bulunmaktadır.

e-fatura ile uygulamaya geçmeden önce kullanılan faturalarda yer alan yazı hataları, bazı problemli açıklamalar ve tarih sorunları da giderilmiş oldu. e-fatura ile birlikte faturalarda da tasarım birliği sağlanmış oldu.

e-fatura uygulamasına geçen firmaların son 3-5 yılına baktığımızda mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçmesiyle birlikte; gerek faturalarda düzen oluşması ve gerekse sistem olarak KDV Beyannamesine son günlerde hazır olma yönünden mükelleflerin kurumsallaşmaya başladığı, kaybolan fatura, mükerrer fatura ve geç gelen fatura problemlerinin en aza indiği görülmekte, uygulamanın entegratör firma ile kullanımı ile birlikte mükelleflere zaman kazandırdığı, arşivleme yapılması nedeniyle e-faturalara ulaşım kolaylığı sağladığı tespit edilmektedir.

e-fatura ve e-defter uygulamasına geçen mükelleflerin artık işlemlerini günlük takip edip, günlük kayıtlarını yaptıkları, iş ve işlemlerin zamanında yapılması nedeniyle geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda yaşanan yoğunlukların azaldığı; defter, kayıt ve belgelerin ilgili dönemlere kayıtlandığı ve buna bağlı olarak uygulamanın en önemli faydası olan usulsüzlük cezalarının da önüne geçildiği görülmektedir.