Özet
Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde Esnaf muaflığı düzenlenmiş olup, 7162 sayılı kanun ile esnaf muaflığına ilişkin maddeye yapılan ilave düzenleme neticesinde internetten satılan el emeği ürünlere asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere muafiyet getirilmiş, esnaf muaflığı genişletilmiştir.

Günümüzde internetten yapılan alışveriş her geçen gün artmakta, internet ortamına yeni yeni ürünler, mağazalar ve platformlar eklenmektedir. Tüketiciler için ekran karşısında beğendiği ürünü almak, güvenilir sitelerden alışveriş yapmak artık daha cazip gelmekte, normal alışveriş için çarşı pazara zaman ayrılmamakta, el emeği ürünler dahi olsa internetten alınabilmektedir.
İnternetten satış yapan çok ürünlü mağazalar ise, sadece kendi ürünlerini satmamakta; bünyesinde barındırdığı irili ufaklı birçok sanal mağaza ile ürün çeşitliliğini artırmakta ve satış tutarlarını her geçen gün yükseltmektedirler.
İşyeri açmaksızın evde el emeği ile üretilen ürünler Gelir Vergisi kanununun 9. maddesine göre esnaf muaflığına tabi ve vergi mükellefiyeti açılmaksızın satış yapabiliyorlar. İnternetten veya benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda ise, Gelir vergisi mükellefiyetinin açılması ve vergiye tabi olunması gerekiyor.
El emeği ürünler üreten özellikle ev hanımları ürünlerini internetten daha fazla kişiye ulaşarak, daha fazla satış yapmak maksadı ile internet ve benzeri elektronik platformlardan satmaya başlamakta, internetten satış ise vergi mükellefiyetine yol açmakta, vergi mükellefiyeti nedeniyle internetten satılan ürünlerin vergisi el emeği ile üretilen ürünlerde mevcut muafiyetin dışına çıkarak vergi yüküne neden olmaktadır.
Gelir Vergisi Kanununun vergi muafiyetine ilişkin maddesi olan 9. maddesinin 6. fıkrasında “Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.” açıklaması yer almaktadır.
Bakanlık el emeği ile üretilen ürünlerin normal satışında vergi muafiyeti tanınmasına karşın, bu ürünlerin internetten satışında da muafiyet olması görüşünde olduğundan yeni bir düzenleme yaptı.
30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 1. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin 6. fıkrasına “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi eklenmiştir.
Bu madde ile birlikte brüt asgari ücret tutarı olan 2.558,40 TL’nin 12 aylık tutarına tekabül eden 30.700,80 TL’ye kadar olan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılacak satışlarda Gelir Vergisi muaf olup, bu tutarın üzerinde gerçekleştirilecek olan satışlarda Gelir Vergisi ödenecek.