Özet
20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre; KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması getirilmiş olup, Ocak/2019 dönemi sonrasındaki KDV iadeleri için uygulama başlayacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) kısmında yer alan “4. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” bölümünde yer alan açıklamaların başlığına “4.1. Genel Olarak” başlığı eklenmiş, bu bölümden sonra gelmek üzere “4.2 KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” bölümü eklenmiştir.
KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması 01.03.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup;
• Ocak/2019 ve sonrası dönemlere ilişkin işlemlerden kaynaklanan,
• Bakanlık tarafından belirlenen nakden iade sınırını aşan,
• İşlem türü itibariyle YMM KDV iadesi tasdik raporu ile talep edilebilen
nakden iade taleplerinde,
• Standart iade talep dilekçesi,
• YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümü uyarınca iade talebine ilişkin aranan belgelerin tamamı
ibraz edilmiş olmak şartıyla, yapılacak sorgulama neticesinde üretilen KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının % 50’si KDV iadesi ön kontrol raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilebilecektir.
Uygulamadan yararlanacak mükelleflerin;
• En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,
• Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,
• Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;
– Özel esaslara tabi olmaması,
– Sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,
– İade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,
– Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairesi tarafından yapılacak kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun bir şekilde düzeltilmemesi kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması
gerekmektedir.
KDV iadesi ön kontrol raporuna göre kısmi (% 50) iadenin yapılmasından sonra, iade talebinin tamamına yönelik olarak yapılması gereken kontroller yapılacak ve kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilecektir.
Uygulamadan HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin de yararlanması mümkün olmakla birlikte, hem “Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması”ndan hem de HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından aynı anda faydalanılması mümkün değildir.
HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanmaları halinde;
• İade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının % 50’si, KDV Ön Kontrol Raporu ile belirlenen eksiklik ve olumsuzlukları giderdikten sonra (belirlenen on iş günü içinde)
• Kalan iade tutarı ise iade talebinin tamamına yönelik olarak yapılması gereken kontrol ve değerlendirmelerin yapılması sonucunda
mükellefe iade edilecektir. Uygulamadan yararlanmak istemeyen HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin iade talepleri önceden olduğu gibi yerine getirilmeye devam edecektir.
Ayrıca HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade için bu uygulamadan faydalanılması mümkün değildir.