Özet

İşletmelerin çok sık karşılaştıkları bilanço problemlerinden olan kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilme imkanı sağlayan yasanın başvuru süresinin kaçırılmaması, yararlanılması halinde bilanço kalemlerinin düzeltilmesi ile bilanço ve gelir tablolarında gerçeğe yakın mali tablolar elde edilecektir.

Hükümetin erken seçim kararı almasıyla birlikte ekonomik olarak Maliyenin güç duruma düşmesini önlemek amacıyla yeni bir vergi yapılandırma kanunu hazırlanarak 11.05.2018 tarihinde Mecliste kabul edilerek yasalaştı.

Ak Parti hükümetlerince yasalaşan vergi barışı, vergi yapılandırma kanunları 2003 yılında 4811 sayılı kanun, 2008 yılında 5811 sayılı kanun,

2011 yılında  6111 sayılı  kanun,  2013 yılında  6486

sayılı kanun, 2014 yılında 6552 sayılı kanun, 2016

yılında 6736 sayılı kanun ve 2017 yılında 7020 sayılı kanun ile Vergi borçları taksitlendirilmiş, Vergi Usul Kanununa göre alınan fer’i alacaklar gecikme zammı, gecikme faizi ve Usulsüzlük cezaları ya tamamen kaldırılmış ya da kısmen indirime gidilerek mükelleflerin vergilerini ödemeleri sağlanmış, devlet gecikme zammı gibi fer’i alacaklarından kısmen feragat etmiştir. En son 7143 sayılı kanun ile vergi barışı kanunu ile Maliye, Gümrük, SGK, Belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, odalara olan borçlara yapılandırma getirildi.

Kanun ayrıca; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia (stok), makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletme bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanını düzenliyor.

İşletmelerin çok sık karşılaştıkları bilanço problemlerinden olan kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilme imkanı sağlayan yasanın bir çok işletme tarafından