Özet :

            Dijital dünyada meydana gelen gelişmeler her geçen gün gerek ekonomik boyutunu artırmakta, gerekse bu alana olan ilgiyi artırmaktadır. Maliye idaresi de dijital dünyanın bu gelişmelere karşı vergisel boyutunun bütçeye vergi olarak yansıması istenmektedir.   

            Kanun teklifinin diğer maddelerinde ise birçok kanunda değişiklikler getirilmekte, yeni düzenlemeler yer almaktadır.  

 

 

24.10.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK Değişiklik Yapılması hakkında kanun teklifinde dijital hizmetlere yeni vergi getirilmesi öngörülmektedir.

İlgi kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması halinde;

  • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri
  • Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler
  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri
  • Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri,

% 7,5 oranında Dijital hizmet vergisine tabi olacaktır.

Dijital hizmet vergisi ile facebook, twitter, instagram, Google ve Apple gibi global ölçekli şirketlerin ücretli uygulama ve içerik satışlarında dijital hizmet vergisi alınması amaçlanmaktadır.

Kanun teklifinin değişikliklerinden diğer maddeler;

Bankaların Kambiyo muamelelerinden aldığı BSMV oranını binde birden binde ikiye çıkarılması teklif edilmiştir.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetlerden yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi hizmetler Konaklama Vergisine tabi olacaktır. Bu verginin mükellefi, bu hizmetleri sununlar olacak olup, konaklama vergisinin oranı % 2 olması; uygulamanın başlayacağı ilk yıl olan 2020 yılında bu oran % 1, sonraki yıllar % 2 olarak uygulanacaktır.

Gelir Vergisinden müstesna olan müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma gibi ürünlerinin bu defa yapılan düzenleme ile bu kişiler tarafından bir takvim yılında elde edilen kazancın 500.000 Türk lirasını aşması halinde istisnadan yararlanamayacaklar ve kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesinde Serbest Meslek Geliri olarak beyan edeceklerdir.

İşverence personele taşıma hizmeti verilmediği durumlarda, ücret olarak Gelir Vergisine tabi olmayacak ulaşım bedeli ödemesi 10 TL ile sınırlandırılmıştır.

Spor hakemlerinin elde ettikleri ücretler vergi tabi olmaktadır.

İşletmelerde bulunan binek araçlara ilişkin kiralama giderlerinin aylık 5.500 TL’yi aşması halinde aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak; gerek kiralama gerekse işletme mülkiyetinde bulunan binek araçlara ilişkin diğer giderlerin sadece % 70’i indirim konusu yapılabilecek, yeni alınan binek araçlara ait ÖTV ve KDV tutarlarının sadece 115.000 TL’lik kısmı gider olarak dikkate alınabilecek, ÖTV ve KDV tutarları hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde amortisman tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillere ilişkin ayrılan amortismanın bu tutarlar kadar olan kısmı gider yazılabilecektir.

Mevcut durumda tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edenler, ücretlerinin toplamı ne kadar olursa olsun, beyanname vermemektedir. Yeni düzenleme ile birlikte yıllık toplam 500.000 TL’yi geçen ücret gelirlerinde Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacaklardır.

Avukatlara yapılan karşı taraf vekalet ücreti ödemelerinde kimlerin, ne zaman stopaj yapacağına açıklık getirilmektedir.

Mevcut durumda Gelir Vergisi % 15 ila % 35 arasında değişen dört dilimli artan oranlı vergi oranı yeni düzenlemeyle birlikte 500.000 TL’den fazla gelir elde edenler için % 40 vergi oranı getirilmektedir.

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini düzenleyen madde de değişiklikler yapılmaktadır.

Dövizli Menkul Kıymet ve Döviz Hesaplarında elde edilen gelirlere uygulanacak Tevkifat oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı yetkisinde olan limitler artırılmaktadır.

Sporcuların vergilendirilmesinde tevkifat oranı % 15’den % 20’ye artırılmakta, ücret gelirleri toplamının 500.000 TL’yi aşması halinde yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

İzaha davet müessesesinde mükelleflere verilen 15 günlük süre 30 güne çıkarılmıştır.

Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında değişiklik yapılmış, vergi ziyaı cezasında cezanın yarısının indirilmesi öngörülmüş, uzlaşma yapıldığı durumlarda vergi ziyaı cezasının % 25’nin indirilmesi değişikliği yapılmaktadır.

Tapu harcı matrahında “En az matrah” sınırı uygulamasında değişikliğe gidilmiş, gayrimenkulün emlak vergisi değeri ve Tapu kadastro genel müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenmiş değer bulunması durumunda matrah, bu değerden az olamayacağı hükmü getirilmektedir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 TL’nin altında olan mesken nitelikli taşınmazlar müstesna olmak üzere; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olan taşınmazlar için binde 3; 7.500.000 TL ile 10.000.000 TL arasında olan taşınmazlar için binde 6; 10.000.000 TL’yi aşanlar için binde 10 oranında Değerli Konut vergisi getirilmektedir.

Yapılan teklifin kanunlaşması halinde ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, vergide adaletin sağlanması için yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını lakin iyi niyetli yasal değişikliklerinin mevcut durumu daha iyiye götüreceğini düşünüyorum.