İHRACI FATURALARININ
E-FATURA OLMA
ZORUNLULUĞU 454 SN VUK GT
(GÜNCEL HALİ)
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin “aracı kurumlar yoluyla
iade usulünden yararlandığı durum” la sınırlı olmak üzere YOLCU
BERABERİ EŞYA İHRACI FATURALARI 1.7.2017 tarihinden itibaren eFatura
olarak düzenlenmek zorunda
AYNI DURUM HALEN GEÇERLİ OLACAKTIR