ERGİN E DÖNÜŞÜM ECZANE İLE ECZANELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLASIN NEDEN ERGİN E DÖNÜŞÜM ECZANE Hızlı, tasarruflu ve kolay Eczanelere özel
Devamı ...
Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv
Devamı ...
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 526) 09/02/2021 tarih ve 31390 sayılı
Devamı ...
Özet :             Dijital dünyada meydana gelen gelişmeler her geçen gün gerek ekonomik boyutunu artırmakta, gerekse bu alana olan ilgiyi
Devamı ...
Özet :             Bilişim sektöründe yaşanan ilerlemelere paralel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve mükelleflerin teknolojiyi zamanında
Devamı ...
Özet 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği-1 ile elektronik defter ile ilgili genel esaslar
Devamı ...
Vergi Usul Kanununun 397 seri nolu Genel Tebliği 05.03.2010 tarihinde yayınlanmış olup, ilgi tebliğ ile e-fatura uygulaması hakkında açıklamalar yapılmış,
Devamı ...
e-Fatura muhasebe süreçlerinizi dijitalleştirmek için atacağınız önemli adımlardan biri. Ancak bu konuda pek çok şirketin ve yöneticinin kafasında pek çok
Devamı ...
Özet 3568 sayılı S.M., S.M.M.M. ve Y.M.M.’lik kanununa göre mesleği icra edenlerce mesleğin icrası esnasında meydana gelen vefat durumlarında beyanname
Devamı ...
Özet 15 Temmuz 2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7183 sayılı kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme
Devamı ...
Özet Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma fiilleri nedeniyle gerek KDV indirimine ilişkin işlemler, gerekse KDV iadesi işlemlerinin tamamlanması
Devamı ...
Özet 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan
Devamı ...
Özet 15 Şubat 2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel
Devamı ...
Özet 18 Aralık 2018 tarih ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11. maddesinin yedinci fıkrası
Devamı ...
Özet 5746 sayılı kanunun 3/A maddesinin 1. fıkrasında Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve
Devamı ...
Özet Kur farkı giderlerinin yüksekliği nedeniyle bilançoda sermaye kaybına veya borca batık duruma neden olunmaması için, 15.09.2018 tarihinde yayınlanan tebliğin
Devamı ...
Özet Cumhuriyet tarihimiz boyunca çıkarılan 35 adet vergi affı kanunu ile ortalama her 3 yılda bir vergi affı kanununun yasalaştığı
Devamı ...
Özet Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde Esnaf muaflığı düzenlenmiş olup, 7162 sayılı kanun ile esnaf muaflığına ilişkin maddeye yapılan ilave
Devamı ...
Özet 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7161 sayılı Vergi kanunları ile bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair
Devamı ...
Özet Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 19 seri numaralı tebliğin 11. maddesi ile “İkinci el araç ve
Devamı ...
Özet Kasım ayında verilecek olan Geçici vergi beyannamelerinde gelir tablosu ile finansman giderleri beyan edilecek olup, birçok firma beyannamelerini ve
Devamı ...
Özet Dolar kurunun aşırı değerlenmesi ile birlikte faiz oranları artarken üretim azalmaya, kur farkı, faiz giderleri gibi giderler artmaya başladı.
Devamı ...
Özet 1924 yılından 1947 yılına kadar 7 adet vergi affı kanunlaşmış olup, 1947-1960 yılları arasında vergi affı yasalaşmamıştır. 1960-1970 yılları
Devamı ...
Özet 15.09.2018 tarihinde yayınlanan TTK’nın 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar tebliği ile işletmelerin sermaye kaybı veya borca batık
Devamı ...
Özet İşletmeler gerek reklam/tanıtım amaçlı gerekse sosyal yardım amaçlı olarak müşterilerine ve/veya personeline yaptığı hediye çeki dağıtımlarında/teslimlerinde KDV, GVK, VUK
Devamı ...
Özet 7103 sayılı Kanunun 10. maddesi ile bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia,
Devamı ...
Özet 16.05.2018 tarihinde kabul edilen 7144 sayılı kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ile 2004 yılında uygulanan
Devamı ...
Özet 27.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile Sanayi Sicil Belgesine haiz firmaların üretimde kullanmak üzere alacakları yeni
Devamı ...
Özet 7104 sayılı Kanun ile KDV kanununun 38. maddesi “Hasılat Esaslı Vergilendirme” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile; Ticari
Devamı ...
Özet İşletmelerin çok sık karşılaştıkları bilanço problemlerinden olan kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan
Devamı ...