e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-İrsaliye Mükellefleri

e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan herkes e-İrsaliye mükellefi olabilir.

e-İrsaliye Gönderme Alma

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye alınabilir.

e-İrsaliye Arşivleme ve İbraz

Gönderilen ve alınan e-İrsaliyeler arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

eFinans e-İrsaliye Sistemi

eFinans sisteminde e-İrsaliyeleriniz; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

eFinans e-İrsaliye’nin Avantajları Nelerdir?

Onay Mekanizması

Şirket içinde irsaliyelerinizin dağılımına bağlı olarak belirleyeceğiniz kurallara göre, şirketinize gelen e-İrsaliyelerin otomatik olarak ilgili kullanıcılara dağılmasını sağlayabilirsiniz.

e-İrsaliye Şablonu Tasarlama

İrsaliye şablon XSLT dosyalarınızı eFinans Portal üzerinden oluşturabileceğiniz gibi dışarıda oluşturduğunuz XSLT dosyalarını da eFinans Portal’a yükleyebilirsiniz.

10 Yıl Saklama

Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-İrsaliyeleri, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde saklamakla yükümlüdür. Kullanıcılar eFinans ile çalışarak, 10 yıl saklama hizmetinin rahatlığını yaşamaktadır.

Bulut

İnterneti olan her yerden eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Kullanıcı Rolleri Tanımlama

İrsaliye Oluşturma/ İrsaliye Gönderme/ İrsaliye Arşivleme gibi roller tanımlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar sadece tanımlı oldukları role göre işlem yapabilirler.

e-Posta Bildirimleri

Yeni e-İrsaliye geldiğinde, yanıt verilmeyen, alıcısına ulaşmayan e-İrsaliyeler olduğunda e-Posta bilgilendirmesi ayarlayarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Toplu İrsaliye Yazdırma, İndirme, Arşivleme

Toplu irsaliye indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.

Banka Güvencesi

İrsaliyelerinizi 10 yıl QNB Finansbank güvencesinde bulunan sunucularda saklama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Detaylı Raporlama

Farklı rapor seçenekleriyle, e-İrsaliye detay bilgileri tek tuşla excel raporuna dönüştürülebilmektedir.