NEDEN CONNECT B2B

Hızlı, Hatasız Aktarım ve Verimlilik Artışı

İş ortaklarınız, tedarikçileriniz ve kendi şirketleriniz arasındaki fatura, sipariş, proforma fatura, irsaliye gibi belge ve verilerinizi dijital ortamda anında transfer edin. Çapraz aktarımlar ile satış siparişinizi iş ortağınızın alım sipariş olarak kaydederek veya iş ortağınızın çek çıkışını, size çek girişi olarak aktararak verimlilik artışı sağlayın, faks ve telefon trafiğinden kurtulun.

KİMLER KULLANABİLİR?

Farklı veri tabanı kullanan iş ortakları, tedarikçiler veya kendi şirketleri arasındaki bilgi ve belge paylaşımlarını hızla ve kolayca gerçekleştirerek operasyonel hataları ortadan kaldırmak isteyen firmalar.

CONNECT B2B AVANTAJLARI

Hızlı Ticaret ve Likidite

Faturalama ve muhasebe süreçlerindeki verimlilik ve hız artışı ile alacaklarınızı daha hızlı nakde çevirin.

Tam Entegre Altyapı

j-guar, Tiger, Netsis ve GO ürünlerimizle tam entegre olarak çalışan yapısıyla Logo çözümlerinden dışarı ya da çözümlerinin içerisine veri aktarımını kolayca gerçekleştirin.

Verilerde Güvenlik Artışı

Fatura, sipariş, irsaliye malzeme kartı gibi belge ve verilerinizi dijital ortamda güvenle transfer edin.

Verimlilik Artışı

Aynı veri tabanı üzerinde yer almayan farklı şirketler arasında veri transferlerini dijitalleştirerek süreçleri hızlandırın ve hataları ortadan kaldırarak verimlilik artışı sağlayın.

CONNECT B2B İLE BİRLİKTE KULLANILAN ÜRÜNLER

E-FATURA & E-ARŞİV & E-MUTABAKAT
    e- Arşiv Uygulaması Hakkında

    433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

    e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

    Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

    İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.