NEDEN CONNECT FDA

Verimli, Hızlı, Hatasız Aktarım

Connect FDA ile aynı veri tabanı üzerindeki grup şirketleriniz arasında belge ve veri transferini dijital ortamda anında yapabilmenin rahatlığını yaşayın.

Çapraz aktarımlarla sizin satış siparişinizi diğer grup şirketinizin alım siparişi olarak kaydedebilir, grup şirketinizin ödeme çıkışını, size ödeme girişi olarak aktarabilir ve operasyonel hataları ortadan kaldırabilirsiniz.

KİMLER KULLANABİLİR?

Aynı veri tabanını kullanan grup şirketleri arasındaki bilgi ve belge paylaşımlarını anında transfer etmek ve operasyonel hataları ortadan kaldırmak isteyen firmalar.

CONNECT FDA’NIN AVANTAJLARI

Hızlı Ticaret ve Likidite

Bilgi ve belge paylaşımını hızlandırarak faturalama ve muhasebe süreçlerinde verimlilik artışı sağlayın. Alacaklarınızı hızla nakde çevirin, ticaretinizi hızlandırın.

Artan Veri Güvenliği

Fatura, sipariş, irsaliye, malzeme kartı gibi belge ve verilerinizi dijital ortamda güvenle transfer edin.

Verimlilik Artışı

Aynı veri tabanı üzerinde yer alan grup şirketleri arasındaki veri transferlerini dijitalleştirerek süreçleri hızlandırın, hataları ortadan kaldırarak verimlilik artışı sağlayın.

Tam Entegre Altyapısı

j-guar, Tiger, Netsis ve GO ürünlerimizle tam entegre çalışan yapısıyla, sistemden dışarı ya da sistemin içine veri aktarımını kolayca gerçekleştirin.
    e- Arşiv Uygulaması Hakkında

    433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

    e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

    Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

    İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.