Hızlı, tasarruflu ve kolay

Eczanelere özel tasarlanan portalın kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde e-Faturalarınızı saniyeler içerisinde kolaylıkla oluşturun, maliyetlerinizi azaltarak tasarruf sağlayın.

Maliyet Tasarrufu

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.

Kolay Erişim

Elektronik ortamdaki eski faturalarınıza saniyeler içinde ulaşın.

Kolay Entegrasyon

Firmanızın süreçlerine ve mevcut yazılımlarına kolayca entegre edin.

Hızlı ve Verimli

Ödemelerinizi daha erken alın, alacaklarınızı daha hızlı nakde çevirin.

ECZANE İLE ECZANELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR!
    e- Arşiv Uygulaması Hakkında

    433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

    e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

    Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

    İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.