Serbest Meslek Makbuzlarının düzenlenmesi sırasında, yapılan tahsilatın brüt veya net olmasına
göre uygulamada, “brüt ücretten”, “net ücretten” veya “net tahsilat” rakamından olmak üzere
farklı hesaplamaların genellikle haricen ve özel programlar yoluyla yapılması ve bulunan
tutarların belge üzerine elle yazılması gerekmekteydi.
Serbest Meslek Makbuzlarının elektronik belge olarak düzenlenmesine yönelik e-SMM
uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak mükelleflerimize sunulan
PORTAL UYGULAMASINDA hali hazırda yapılan geliştirmeler neticesinde, e-SMM düzenlenmesi
sırasında, öncelikle vergi oranlarının (Gelir Vergisi Stopaj Oranı, KDV oranı ve KDV Tevkifatı
Oranı ) girilmesi ve akabinde yapılan tahsilatın “brüt ücret”, “net ücret” veya “net tahsilat”
olması durumuna göre, İLGİLİ ALANINA belirlenen tutarın yazılması halinde otomatik olarak
diğer alanların uygulamamız tarafından hesaplanarak doldurulması (Örneğin alınan tutarın net
tahsilat olduğu değerlendirildiği durumda, net tahsilat alanına tahsil edilen tutarın yazılması
durumunda, “brüt ücret” ve “net ücret” alanları girilmiş vergi ve kesinti oranları da dikkate
alınarak otomatik olarak hesaplanacak ve ilgili alanına yazılacaktır.) sağlanmıştır.
Örnek olarak; % 20 oranında GV Tevkifatına, % 18 KDV oranına ve % 90 oranında KDV
Tevkifatına tabi olan hukuki danışmanlık hizmetine ait 10.000 TL olarak tahsil edilen bedelin;
a) Brüt ücret olduğu durumda; ilgili satır alanlarına vergi ve tevkifat oranları girilmesi ve
akabinde “Brüt Ücret” alanına 10.000 TL yazıldığında program tarafından ilgili diğer bütün
alanlar otomatik olarak hesaplanacaktır.