454 SN VUK GT
(GÜNCEL HALİ)
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçıların Gümrük beyannameli
mal ihracı faturaları 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak
düzenlenmek zorunda
AYNI DURUM HALEN GEÇERLİ OLACAKTIR.